intelligence for your life

Smart Locker

รับติดตั้งระบบตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ สำหรับอาคาร สำนักงานที่พักอาศัย
ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คุณภาพชีวิตอำนวยความสะดวกสบายให้กิจการ
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
และปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้งานไว้ได้อย่างปลอดภัย

Our products

          จัดจำหน่าย และติดตั้งตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น ตู้ล็อกเกอร์สำหรับจัดเก็บพัศดุ(Messenger Box) ,ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บสิ่งของ(Be Mine Box) , ตู้ล็อกเกอร์สำหรับรับฝากเสื้อผ้าซัก(Laundry Box) และตู้ล็อกเกอร์สำหรับขายสินค้า(Sale Box) อีกทั้งยังออกแบบระบบตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะตามรูปแบบการใช้งาน (Custom Locker)

Contact Us

Tel. 095-360-0795

E-Mail : [email protected] 

LINE : @smartlocker

Working Time : 8.30 – 17.30