Smart Locker

odd, different, lockers

        ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ เพราะความต้องการของมนุษย์ยุคปัจจุบันนั้นต่างมีต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย และมีปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น การเลือกซื้อมือถือ หรือรถยนต์รุ่นใหม่ราคาสูงเพื่อที่จะได้ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ๆ ที่ติดมากับตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล แต่ปัจจุบันก็เริ่มมีการนำผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในทางสาธารณะมาก อธิเช่น ตู้ซื้อสินค้าอัตโนมัติที่สามารถจ่ายเงินผ่านธนาคารได้ ตู้ขายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ หรือแม้แต่ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะที่เริ่มแผ่หลาย และถูกนำไปใช้ในองค์กรธุรกิจต่างๆ

Smart Locker คือ?

        Smart Locker คือ ตู้ล็อกเกอที่มีการนำไปผนวกเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มเข้าไป เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นกว่าการที่จะใช้เพียงกุญแจเพียงดอกเดียว ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยวิธีต่างๆ อทิเช่น Mobile Application ลายนิ้วมือ หรือบัตรยืนยันตัวตนเป็นต้นหรือจะเป็นการเพิ่มระบบแจ้งตำแหน่งของสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในช่องล็อกเกอร์ซึ่งจะได้ตู้ล็อกเกอร์ที่มีความปลอดภัยขึ้นมากกว่าตู้ล็อกเกอร์ธรรมดา จึงเหมาะสมกับภายในบ้าน บริษัทองค์กรหน่วยงาน หรือใช้งานตามพื้นที่ สาธารณะ

ความจำเป็น

         เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยของตู้ล็อกเกอร์ธรรมดาที่มีความปลอดภัยที่ต่ำอาจมีการถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในไปได้โดยง่าย หรือแม้แต่การที่ไม่สามารถระบุว่าล็อกเกอร์แต่ละช่องเป็นของบุคคลใดใช้อยู่เนื่องจากไม่ได้มีการจัดเก็บการยืนยันตัวตนไว้ ทำให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อมีบุคคลไม่ประสงค์ดีนำสิ่งของอันตราย หรือผิดกฎหมายเข้ามาไว้ในช่องล็อกเกอร์ เพราะฉะนั้น เราจึงจะเห็นได้ว่าตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะนั้นมีประโยชน์ และมีส่วนความสำคัญที่จะช่วยหลีกเลี่ยง และให้ลดปัญหาความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ลดลงไปได้ไม่มากก็น้อย